Bestuur van de Stichting Slotconcerten

  • Pieter den Bieman – voorzitter
  • Ine van ‘t Grunewold – secretaris
  • Huub Maas – penningmeester
  • Marion Leusink – coördinatie vrijwilligers en bar

Verder wordt het bestuur ondersteund door:

  • Ton Wachter – programmeur Kamermuziekserie
  • Paul van Loon – musicoloog
  • Erna Fransen – coördinator en programmeur PianoSalon
  • Team Vrijwilligers